Etudes en France 官方使用手册

发布时间:2016-02-04 16:45:58 发布人:笨猪网浏览量:0

自从2015年11月15号,

法国高等教育署启用"Études en France"预签证系统。

而现在,法国高等教育署终于发出了官方使用手册,

还没用过这个系统的小伙伴们可要好好看看喔~~


blob.pngblob.png

blob.png


blob.pngblob.png

blob.pngblob.png


blob.png


blob.png


blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png


旗下品牌:

asdfasdf sad asdfasdf sad asdfasdf sad asdfasdf sad asdfasdf sad